Sharina (15) voor één dag de baas

Baas van Morgen

14-06-2021

Dit jaar deed Inbo voor het eerst mee met de ‘Baas van Morgen’. Op deze dag nam de vijftienjarige Sharina van het Wellantcollege in Sloten voor één dag plaats op de stoel van onze bestuurder Aron Bogers als Baas van Morgen. 'Baas van Morgen' is een initiatief van non-profit organisatie JINCdie samen met bedrijven en scholen werkt aan het verkleinen van kansenongelijkheid. 

Andere wereld 
‘De rondleiding aan het begin was erg leuk. Nu snap ik waar jullie aan werken en hoe de verschillende teams te werk gaan,’ zegt Sharina hierover. Samen met collega’s schetste zij vervolgens haar droomhuis en keek zij ook naar andere mogelijkheden hoe je ideeën kunt visualiseren, o.a. door het gebruik van VR. ‘Vet! Je staat meteen in een heel andere wereld!’  

Aanbevelingen 
Ook maakte zij deel uit van een brainstormsessie over gelijke kansen op de werkvloer voor jongens en meisjes. De aanbevelingen die hieruit voortkwamen waren meer bedrijfsbezoeken aan Inbo organiseren en ook vrouwelijke Inbo-ers op school laten vertellen over het vak. 'Zonder de jongens erbij, want die verstoren het gesprek,' aldus Sharina. 

De sessie leverde veel ideeën op om binnen Inbo meer kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen te creëren. Begin eerst met constateren dat het thema een agendapunt is. Zorg dat er vaker vrouwelijke rolmodellen in de spotlight staan: partners, bouwkundigen, architecten etc. En benoem de vrouwelijke kwaliteitenwaarom maken vrouwen projecten beter? Ook werd een onderzoek genoemd naar loopbaanontwikkeling binnen Inbo bij mannen en vrouwen.   

Deze suggesties kwamen voort uit een gesprek met Maria Piels, Elsje Kaptijn, Laura Geerlings, Robert Geutjes, Robin Beers, Sharina en Aron. De deelnemers benoemden dat dankzij Sharina het onderwerp met het bestuur besproken wordt.     

Aron:Ik kan het iedereen aanraden om je bureau te laten bekijken met de blik van een vijftienjarige. Het helpt echt om je organisatie nog weer een beetje beter te maken! We gaan aan de slag met de aanbevelingen.