Raad kiest unaniem voor Inbo's visie

voor Noordkade Waddinxveen

10-02-2022

De gemeenteraad van Waddinxveen stemde unaniem voor Inbo’s stedenbouwkundige visie om het bedrijventerrein aan de Noordkade te veranderen in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Inbo stelde het plan op samen met de eigenaren van de drie grootste ontwikkellocaties in het gebied: Houtex, Raab Karcher en Van Uden.

Het succes van de visie stoelt op de dragers van de identiteit van het gebied: het industriële erfgoed, het historisch grondbezit met de tussengelegen ‘kamers’ en het omliggende groen. De ’kamers’ zijn gebaseerd op de historische watergangen van het omliggende gebied. Deze historische structuur blijft bewaard en wordt door het toevoegen van ontbrekende waterverbindingen versterkt. De ligging aan de noord-zuidelijke groenverbinding tussen Boskoop en Gouda maakt het gebied extra aantrekkelijk en biedt ruimte voor een nieuwe fietsverbinding.

‘De drie opdrachtgevers en de gemeente zagen meteen de potentie van onze visie en dankzij de gedreven projectleider van de gemeente ligt dit mooie plan nu op tafel. Ik vind het heel stoer van de relatief kleine gemeente Waddinxveen om 20 hectare met 1500 woningen en mobiliteitshubs in een keer vast te stellen in de raad. Daarnaast komt het maar zelden voor dat de raad unaniem akkoord gaat, dus dat is mooie erkenning.’ - Stephanie Appenzeller, stedenbouwkundige van Inbo.

Aantrekkelijk woon-werkgebied
In de stedenbouwkundige visie is ruimte voor meer dan 1500 nieuwe woningen. Ook is er ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid en horeca. De monumenten en gebouwen van historische waarde blijven bewaard, zoals de vroegere tabaksfabriek van Louis Dobbelmann met watertoren en schoorsteen en de historisch waardevolle oude meubelfabriek. Daarmee blijft het rafelige industriële karakter van het gebied behouden.

Er komt veel ruimte voor fietsers en wandelaars en voor groen en water. De woningen en de openbare ruimte dragen straks bij aan het versterken van  biodiversiteit en worden voorbereid op klimaatveranderingen. De openbare ruimte zal de sociale cohesie stimuleren, onder andere door de reeks intieme, geschakelde pleinen. Daardoor ontstaat er een aantrekkelijk gebied om in te wonen en te werken. 

Bedrijven maken ruimte voor meer woningen
Op dit moment is de Noordkade moeilijk bereikbaar voor vrachtverkeer en een aantal bedrijven wil verhuizen. Hierdoor wordt het mogelijk om nieuwe woningen te bouwen. Martijn Kortleven, de wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, verwacht dat over vijf jaar met de bouw gestart kan worden.

Visie voor de Noordkade Waddixveen

Meer informatie: Stephanie Appenzeller, Jeroen Simons, Linde Jorritsma