Prijswinnaars zijn bekend

Prijsvraag Panorama Lokaal

24-09-2020

Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst? Ontwerpteams bogen zich in de afgelopen maanden over deze ontwerp(prijs)vraag van Panorama Lokaal. Ze stonden voor een grote uitdaging. Het coronavirus maakte het er bepaald niet makkelijker op. Toch wisten ze te komen tot voorstellen om zulke woonwijken een kwaliteitsimpuls te geven; door nieuwe woningtypes toe te voegen, door betere verbindingen met het buitengebied tot stand te brengen en door veel aandacht te geven aan een klimaatbestendige en mooie openbare ruimte. 

De handen van Rutger Oolbekkink, projectleider van Panorama Lokaal en stadsrandbewoner, jeukten. Hij had graag zelf deelgenomen aan de prijsvraag. “Het zijn echt ontzettend uitdagende opdrachten. Door het slim combineren van ieders expertise en ervaring in het team kom je tot interessante oplossingen. Tegelijkertijd is het ook enorm belangrijk hoe je de verschillende partijen op de juiste manier bij zo’n complexe opgave betrekt. Voor je het weet verlies je je in de individuele wensen van de bewoners. Of wals je juist over ze heen." Rutger noemt de rol van de ontwerper daarin cruciaal. "Zij kunnen bedenken hoe het anders kan, mogelijke scenario's schetsen. Met verbeelding kunnen zij iedereen in dit proces meenemen."

De ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Inbo ontwikkelde en organiseerde de prijsvraag van Panorama Lokaal; inmiddels voor de vierde keer op rij. Dat is een ere-taak, volgens Rutger. “Het geeft ons de mogelijkheid om maatschappelijke thema’s op de agenda te zetten, die aandacht nodig hebben. En, nog belangrijker, om zo als bureau ‘social impact’ te maken.”

Welke plannen en welke teams de jury het meest kon verrassen? Hier vind je de winnaars van Panorama Lokaal en hun voorstellen.