Prijsvraag Panorama Lokaal

Stadsranden klaar voor de toekomst?

05-07-2019

Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?
Het College van Rijksadviseurs (CRa) roept gemeenten en woningcorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal. Deze ontwerpprijsvraag is erop gericht om woonwijken uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 aan de rand van stad een flinke opknapbeurt te geven.

Namens Inbo geeft Rutger Oolbekkink, adviseur Urban Strategy met roots in de architectuur, leiding aan een groot projectteam dat zorgt voor de organisatie en begeleiding van de prijsvraag. Inbo ontwerpt en organiseert hiermee de vierde grote prijsvraag op een rij waarbij ontwerpkracht wordt gemobiliseerd om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen van nu. Anders dan bij de eerdere prijsvragen is het formuleren van de vraag onderdeel van het traject.

Partijen die met wijken aan de slag willen kunnen een coalitie vormen en een locatie aanmelden bij Panorama Lokaal. Zo’n coalitie bestaat minimaal uit een gemeente, een woningcorporatie en een derde partij. Bewoners worden actief bij het proces betrokken. De locaties die voor de prijsvraag worden geselecteerd, formuleren samen met experts een uitdagende opdracht. Creatieve ontwerpteams gaan hiermee aan de slag in de tweede fase, die begin 2020 van start gaat. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk zijn de eerste locaties die meedoen met Panorama Lokaal. Er is nog plek voor vijf andere locaties. 

Panorama Lokaal ondersteunt gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen bij het creëren van de juiste condities om een positieve impuls te geven aan de stadsranden. De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke opgaven van nu. De initiatiefnemers denken hierbij aan klimaatbestendigheid van de wijken, de energietransitie, het realiseren van betaalbare woningen voor gezinnen, ouderen en kleine huishoudens, maar ook het vergroten van de biodiversiteit. Door opgaven slim te combineren en in samenhang te bekijken is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners. 

Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aedes, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer. Op de website www.panoramalokaal.nl staat meer informatie over deze prijsvraag.

Meer informatie: Rutger Oolbekkink