Overeenstemming Slotervaartziekenhuis

Een passende maatschappelijke invulling

19-12-2019

Overeenstemming tussen gemeente Amsterdam en Zadelhoff over toekomst Slotervaartziekenhuis
Het college van B en W van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse vastgoedonderneming Zadelhoff hebben overeenstemming bereikt over de toekomstige invulling van het voormalig Slotervaartziekenhuis. Hierdoor wordt de laagdrempelige zorgfunctie in dit deel van de stad voor de langere termijn behouden. Zadelhoff gaat het complex transformeren tot een modern zorgcentrum.

Kort na het faillissement vestigde de gemeente een voorkeursrecht op het Slotervaartziekenhuis om zo de regie te houden op de toekomst van het medisch cluster en het Slotervaartziekenhuis in het bijzonder. In maart 2019  maakte Zadelhoff bekend het Slotervaartziekenhuis een nieuwe functie als medisch zorgcentrum te willen geven.

Zadelhoff vroeg Inbo om samen met DWA, Strackee en Altavilla integraal de toekomstkansen van het Slotervaartgebouw inzichtelijk te maken. De afgelopen maanden werkte dit team intensief samen met als resultaat een passende langjarige maatschappelijke invulling. 

Het gebouw lost het tekort aan plaatsen voor de Amsterdamse verpleeghuiszorg op, er komen betaalbare ruimtes voor eerstelijns zorgpartijen zoals huisartsen en algemene ruimtes waar je terecht kan voor een buurt vergadering of een betaalbare verse maaltijd. Een deel van het gebouw wordt hiervoor ingrijpend gerenoveerd, terwijl een ander deel zo snel mogelijk open zal gaan. De gemeente en Zadelhoff maakten ook afspraken over de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkeling van het terrein. 

De laatste eigenaren van het ziekenhuis, Loek Winter en Willem de Boer staan, achter de transformatie naar medisch zorgcentrum en hebben in het belang van de verwezenlijking hiervan de wens kenbaar gemaakt af te zien van verdere zakelijke betrokkenheid bij het gebouw. 

Op 12 maart 2020 vindt de door de rechtbank uitgeroepen “verificatievergadering” plaats. Zadelhoff hoopt kort hierna te kunnen beginnen met de renovatie zodat de invulling tot medisch zorgcentrum zo spoedig mogelijk kan worden vormgegeven.  

Voor meer informatie over de toekomstige invulling van het gebouw: www.toekomstmcslotervaart.nl 
Contactpersoon Inbo: Jeroen Simons en Arnold Homan