Nieuwe huisvesting Faculteit Rechtsgeleerdheid (RUG)

in voormalige Openbare Bibliotheek

15-03-2021

In plaats van de grote bibliotheekzalen komen straks aan de Oude Boteringestraat 18 werkplekken met veel daglicht, een oefenrechtbank voor rechtenstudenten, diverse onderwijszalen en veel ruimte voor ontmoeting. Deze transitie maakt de voormalige Openbare Bibliotheek geschikt als nieuw onderkomen voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid (FRG) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Architectencombinatie Cruz y Ortiz / Inbo presenteerde deze maand het ontwerp voor de renovatie en herindeling van het pand. Onderdeel van het plan is een tweede entree (aan de zijde Broerstraat), een nieuwe patio voor meer daglichttoetreding en uitbreiding met een extra verdieping op het bestaande gebouw.

In 2014 kocht de RUG het pand aan de Oude Boteringestraat 18 om de groeiende Faculteit Rechtsgeleerdheid een eigen onderkomen te bieden in het stadscentrum. Het markante gebouw uit 1992 van de gerenommeerde Italiaanse architect Giorgio Grassi is van grote betekenis voor Groningen als architectuurstad. Tijdens deze nieuwe ontwerpfase werkte de universiteit samen met Cruz y Ortiz / Inbo en in overleg met de gemeente Groningen, de Stadsbouwmeester en architect Grassi zelf. Naar verwachting zal de faculteit in 2023 kunnen verhuizen.

Open en transparant
“De opgave die voor ons lag was om het nieuwe ontwerp te laten aansluiten op de oorspronkelijke stijl en visie van Grassi; en op een zorgvuldige inbedding in de stedelijke omgeving van de binnenstad. De extra ingang verschaft de faculteit straks een verbeterde verbinding met de andere universiteitsgebouwen in de nabije omgeving,” vertellen Muriel Huisman en Trude de Vroomen van architecten combinatie Cruz y Ortiz / Inbo. “Met deze plannen krijgt het gebouw een flinke upgrade en wordt het een open en transparante studie- en werkomgeving voor de studenten en medewerkers van de faculteit.”

Werken en studeren
Voor het onderzoek en onderwijs van FRG wordt 6.000 m² kantoren/werkplekken met daglicht en onderwijsruimtes gerealiseerd. De eerste tot en met de nieuwe vierde verdieping bieden straks ruimte voor kantoren in verschillende formaten en overlegplekken. Centraal op deze verdieping komen ontmoetingsplekken welke door extra trappen worden verbonden met de andere verdiepingen. “Vooral die verbinding tussen medewerkers van verschillende afdelingen en natuurlijk de ontmoeting met onze studenten in één gezamenlijk gebouw is waar we enorm naar uitkijken. De Faculteit staat midden in de maatschappij en is ondanks haar rijke historie modern. We zijn dan ook blij dat de Faculteit opnieuw in het hart van de Stad een plek krijgt,” vertelt Hanneke van den Berg, directeur Bedrijfsvoering van FRG. “We hechten veel waarde aan een open en transparante uitstraling en een pand dat integraal toegankelijk is. Bovendien zijn onderwijszalen flexibel ingericht en kunnen zo bijdragen aan ons onderwijsconcept van active, blended and contextual learning.”

Ontmoetingsruimte en daglicht
Bij binnenkomst via de hoofdentree of de extra ingang worden bezoekers straks ontvangen in een centrale ontmoetingsruimte met ontvangstbalie, een koffiebar en verblijf- en studieplekken die doorlopen tot in de vleugels. In het linkerdeel van het gebouw kan straks daglicht toetreden tot het hart van het gebouw door een nieuwe patio vanaf het dak te realiseren.

Souterrain
Een brede podiumtrap verbindt de centrale ontvangstruimte met het souterrain, waar ruimte is voor de studieverenigingen en de oefenrechtbank. Deze ruimte is breder inzetbaar voor andere vormen van onderwijs. In het souterrain bevindt zich ook de inpandige fietsenstalling, welke toegankelijk is vanaf de huidige entree vanaf de Oude Boteringestraat en vanuit de nieuwe fietsentree aan achterzijde van het gebouw.

Nieuwe verdieping
Door de opbouw van de vierde verdieping is het gebouw ingericht als bestendige huisvesting van de Faculteit. Deze extra etage was toentertijd al door Grassi uitgewerkt en zal nu met veel zorg worden uitgevoerd, passend bij de contouren en architectuur van het bestaande gebouw. Zo zal een nieuwe, gelijkende steen gaan voorzien in een vloeiende gevelovergang. Daarnaast zal aan de totale buitenzijde van het gebouw tijdens de uitvoering noodzakelijk onderhoud worden verricht aan ramen, kozijnen en metselwerk, zodat het gehele pand weer een fris aanzicht krijgt.

Planning
Het definitief ontwerp is inmiddels afgerond. De komende periode wordt het aanbestedingstraject opgestart om een bouwkundig aannemer te selecteren die vanaf het najaar aan de slag kan gaan. Naar verwachting duurt het bouwproject zo’n 1,5 jaar, zodat de Faculteit Rechtsgeleerdheid vanaf collegejaar 2023-2024 kan starten in haar nieuwe huisvesting.

Meer informatie: Trude de Vroomen