Nederlandwordtanders

Op afscheidssymposium Frits van Dongen

26-03-2015

Tijdens het afscheidssymposium van Rijksbouwmeester Frits van Dongen in de Philharmonie te Haarlem lanceerde Nederlandwordtanders het jaarthema Mogelijkmakers. Met een korte versie van het inmiddels beproefde Live concept verzorgde Nederlandwordtanders een deel van het programma. Hiermee begint voor Nederlandwordtanders weer een nieuw hoofdstuk. Een voor de gelegenheid van 3,5 minuut maakt dat duidelijk, bekijk hier het filmpje . Adviseurs Rutger Oolbekkink en Guido Wallagh maken deel uit van het kernteam van Nederlandwordtanders.

Vormgevers en voorlopers
Nederlandwordtanders staat voor ruimtelijke vernieuwing waarin financiële, ecologische, sociale en ruimtelijke aspecten worden verbonden. In een tijd van grote maatschappelijke opgaven en grote technologische kansen kunnen ontwerpers een belangrijke bijdrage leveren door een combinatie van engagement, ondernemerschap, optimisme, pragmatisme en verbeeldingskracht. 

Prototypes en cultuur
Een ontwerp ontstaat volgens Nederlandwordtanders niet meer alleen statisch op de tekentafel. Een prototype wordt in de werkelijkheid en op kleine schaal getest op technische, ruimtelijke, financiële en sociale aspecten. Nederlandwordtanders laat verschillende van deze prototypes op de website zien, zoals De Ceuvel, het Endessapaviljoen, het Polderdak, Haka recycle office en 3D printing. Een geslaagd prototype is haalbaar en herhaalbaar; op andere plekken maar ook op een grotere schaal. Hiervoor zijn persoonlijke overtuiging, ondernemerschap, een open houding en structurele samenwerkingen nodig.

Mogelijkmakers
Om de stap te maken van prototypen naar een nieuwe bouwcultuur zijn naast ontwerpers ook voorlopers uit andere disciplines nodig. Deze mogelijkmakers vergroten de impact doordat ze de voorwaarden scheppen voor ruimtelijke vernieuwing. Niet zelden doordat de organisaties waar ze werken een grote slagkracht hebben. Woensdag stonden verschillende van deze mogelijkmakers op het podium en presenteerden concrete projecten, zoals de Pier in Scheveningen, Biobased Economy, de herontwikkeling van Marineterrein in Amsterdam, Buiksloterham en Mozaiek Brabantstad. Zie hiervoor de website.

Meer informatie: Rutger Oolbekkink, Guido Wallagh