Nederhorst Noord

Participatieproces met bewoners

30-12-2019

Bij de gemeente Wijdemeren is er een grote behoefte aan woningen voor jong en oud. Voor de gehele gemeente is de woningbehoefte berekend op zo’n 800 tot 1.000 woningen erbij in de periode tot 2030. Voor Nederhorst den Berg zijn dit er zo’n 200 tot 230. Met extra woningen wordt voldaan aan een woningbehoefte, die in belangrijke mate uit de gemeente Wijdemeren en de directe omgeving komen. Daarnaast zorgen extra woningen ervoor dat de (dagelijkse) winkels en voorzieningen voldoende draagvlak houden. En dat komt de leefbaarheid en vitaliteit ten goede. 

KB Wonen heeft een plan gemaakt voor deze locatie ten noorden van Nederhorst den Berg. Een woon- en leefgebied waar sterk ingezet wordt op gezelligheid en elkaar leren kennen, op een dorpse omgeving met veel groen en gericht op duurzaamheid. 

Via de enquête zijn uw reacties op het plan gepeild. In totaal namen 178 mensen deel aan deze enquête. De resultaten zijn hier terug te lezen. Over het plan Nederhorst Noord en de resultaten uit de enquête zijn wij op 9 februari tijdens een online bijeenkomst verder met elkaar in gesprek gegaan. Het verslag en de ontwikkelingen zijn terug te lezen via de website van KB Wonen. Foto: Arjo Vanderjagt

Informatiekrant