Metamorfose gemeentehuis Dronten

lichter en duurzamer

08-03-2021

Het Huis van de Gemeente Dronten opent opnieuw de deuren na een grondige renovatie. Het gemeentelijk monument (1982) was bouwkundig en technisch sterk verouderd. Wij transformeerden het van een donker en gesloten kantooromgeving naar een licht en open publiek gebouw. Hier ging een uitgebreid participatietraject vooraf. Daarbij voerden wij gesprekken en organiseerden we workshopsessies met raadsleden, ambtenaren en inwoners van Dronten over hun wensen voor het interieur. 

Pioniers op het gebied van duurzaamheid en circulariteit
Het vernieuwde gemeentehuis is een toonbeeld van duurzaamheid en circulariteit. Het streven was om de kringlopen van energie en materiaal te sluiten. Het heeft nul op de meter. Ook heeft het een circulair interieur. Het maken van bewuste keuzes op het gebied van circulariteit is onder andere zichtbaar in de publieke hal van het gebouw; het visitekaartje van de gemeente Dronten. Zo zijn de oorspronkelijke plafondlatten hier bijvoorbeeld gebruikt om de balies mee af te werken. En zijn de  maatwerk elementen voorzien van een zichtbare QR-code, die bezoekers inzicht geeft over de herkomst van het materiaal.

Wat deden we nog meer? We sloopten het bestaande inbouwpakket ‘slim’, om hergebruik te stimuleren en de hoeveelheid afval te reduceren. We pasten biobased materialen toe, zoals essenhout van Staatsbosbeheer en biolaminaat met mosselgruis. We maakten afspraken met leveranciers over hoe producten teruggenomen en verwerkt gaan worden na gebruik. We ontwierpen de verschillende maatwerk interieurelementen demontabel en herbruikbaar, door verlijmde verbindingen te vermijden. Tot slot legden we alle materialen in het gebouw vast in het materialenpaspoort. 

Polderpioniers
Het interieur weerspiegelt de identiteit van de Drontenaren als die van de polderpioniers. Sommige bewoners stonden zo’n zestig jaar geleden hier letterlijk met de voeten in de klei. Waar eerst de Zuiderzee lag, hebben zij een stuk land verworven. Het kleurenpalet is een afspiegeling van het bodemprofiel. Ook de opbouw van de bodem in lagen is te herkennen; zoals onder en boven NAP, en de natte en de droge klei. Verder hangen bij de informele overlegplekken wandgrote historische zwart-wit foto’s; in de vergaderzalen kleurenfoto’s van de nieuwe natuur in de gemeente.

- Video Opening Huis van de gemeente Dronten

Meer informatie: Aron BogersRodi van der Horst