Masterplan Katwijk aan Zee biedt kansen

Een compacter kernwinkelgebied

23-06-2014

Namens Inbo hebben Frank Maas (stedenbouwkundige), Arnold Meijer (stedenbouwkundige), Jeroen Oomens (adviseur) en Guido Wallagh (partner) zorg gedragen voor het participatieproces, de stedenbouwkundige voorstellen, de effectmeting, de cartografie en de redactie van het masterplan.

Een compacter kernwinkelgebied met logische routes en aansluitingen op bestaande en nieuwe parkeergarages. Een aantrekkelijke zeezijde door nieuwe verbindingen, kiosken en pleinen met de boulevard en het kernwinkelgebied. Een duidelijke functie, die aanvullend is op het kernwinkelgebied, voor de Zwaaikom. En versterking van het Andreasplein door de vestiging van een publieksaantrekkende functie aan of nabij dit plein en herinrichting van de openbare ruimte. Dit zijn een aantal duidelijke keuzes die de gemeente Katwijk, na een intensief proces met ondernemers en bewoners, heeft gemaakt in het masterplan Katwijk aan Zee. Kern van dit masterplan vormen de projecten en de realisatiestrategie, op basis van een grondige analyse.