Mark Dekker nieuwe partner

Ruimte om eigen ideeën te ontwikkelen

21-09-2021

Inbo maakt bekend dat per 1 september Rien van Egdom en Mark Dekker zijn toegetreden tot de partnergroep. De 14 partners, met onder hen een roulerend bestuur, zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de vakinhoudelijke ontwikkeling en de financiële gezondheid van Inbo. 

Mark Dekker
Mark (1974) werkt sinds 2015 bij Inbo. Hij zette het kantoor in Shanghai op. Met zijn team werkt hij aan grootschalige architectuur en stedenbouwkundige opgaven, zoals momenteel de ontwikkeling van de Ganjiang technologiecampus in Nanchang.

Net als Rien ervaart Mark het toetreden tot de partnergroep als blijk van vertrouwen en een logische stap: “Vanaf dag één kreeg ik ruimte om eigen ideeën te ontwikkelen en uit te voeren binnen het collectief. Dat gevoel heerst nog steeds en is wederzijds. Daarom vond de partnergroep het tijd voor een nieuwe fase in onze samenwerking. Partners helpen elkaar en maken elkaar sterker. Bij Inbo is dat geen verhaal, het is echt zo. Ik kijk er naar uit hier onderdeel van te zijn en aan bij te dragen."

Mark denkt dat de opdrachtgevers kiezen voor Inbo omdat het bureau altijd vanuit de dialoog ontwikkelt: “Dat is onze kracht. We zijn een samenwerkende partij zonder arrogantie. In China hanteren we dezelfde aanpak als onze Nederlandse collega's. Of het nu stedenbouw, een kantoor of een campus is, we maken altijd plekken waar mensen bij elkaar komen in een informele setting waardoor kennisdeling plaatsvindt. Hier ontstaat innovatie die de basis is voor zowel wonen, werken als leven. We merken dat opdrachtgevers deze aanpak waarderen en terugkomen."

Meer informatie: Mark Dekker