Little C genomineerd

Job Dura Prijs 2020

06-04-2021

Het project Little C in Rotterdam is genomineerd voor de Job Dura Prijs 2020, net als Family Scraper De Maasbode, CPO Overmaas, Dakdorpen en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Uit een longlist van ruim 100 projecten in de regio Rijnmond koos een vakjury deze vijf uit. Op dinsdagmiddag 25 mei weten we welk project in de prijzen valt.   

De Job Dura Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. Het thema van deze editie is: ‘Wonen: thuis in Rotterdam’. De genomineerde projecten spelen op een vernieuwende of onderscheidende manier in op de woonopgave waar de stad momenteel voor staat. Ze zetten daarbij volop in op het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit.   

Verder neemt de jury de volgende aspecten in ogenschouw bij de beoordeling: Of het project maatschappelijk relevant en van meerwaarde voor de gemeenschap is. Of het innovatief van karakter is (in aanpak, concept of techniek). Of het betaalbaar en bereikbaar. En, of het opschaalbaar en realistisch is. 

De jury van de Job Dura Prijs 2020 bestaat uit juryvoorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft), Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter Havensteder), Peter Boelhouwer (hoogleraar Huisvestingssystemen TU Delft), Frank Uffen (planoloog en medeoprichter The Student Hotel) en Robbert de Vrieze (ontwerper en architect van het collectief Stadslab Luchtkwaliteit, winnaar van de Job Dura Prijs 2018).

- Project Little C, Rotterdam