Inbo verzorgt workshop TUdelft

Placemaking

31-03-2015

Dinsdagmiddag 24 maart jl. hebben Arnold Homan en Fabian van Aerschot aan (master) studenten architectuur van de TUdelft een workshop gegeven over Placemaking. De Passiegroep die de workshop organiseerde, focust op het verbeteren van de bestaande woningen en haar leefomgeving en wil studenten hiervoor interesseren.

Aanleiding voor de workshop was het onderzoek 'Terug naar het bestaande' waarin het vroege systeembouw oeuvre van Inbo centraal staat. Na een introductie over het onderzoek gingen de studenten aan de slag met een case van bijna 300 ruim op gezette portieketagewoningen in een groene lob in Capelle aan den IJssel. Van dit type portiekwoningen zijn ongeveer 10.000 woningen gerealiseerd. Gebouweigenaren hebben aangegeven nog decennia door te willen met deze gebouwen. Samen met de studenten zijn we in twee rondes gaan ontwerpen; hoe krijgen we de gebouwen voor de komende decennia aantrekkelijk? Hoe verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving? Er werd driftig geschetst op voorstellen die het maaiveld tussen de flats vrij spelen om via een op te richten sociaal netwerk samen te gaan delen en beheren. 


Voorafgegaan aan de tweede ronde schetsen en brainstormen heeft Arnold ter inspiratie een presentatie gegeven over de relatie landschap en hoogbouw. Tijdens de brainstorm/schets focusten de studenten op het interveniëren in de gebouwen zelf. Dit alles met tot doel om door ingrijpen meer identiteit aan het wonen en de woonomgeving te geven. Aan het eind presenteerden de groepjes kort hun bevindingen aan elkaar.

Met de workshop hebben we de studenten kunnen doen kennismaken met een woningbouwopgave en bijbehorend duurzaamheidsvraagstuk waar een grote opgave voorligt voor de komende jaren: de aanpak van onze naoorlogse systembouwopgave.

Meer informatie: Arnold Homan, Fabian van Aerschot