Eneco Energy Campus Utrecht

Duurzame energie voor iedereen

20-09-2016

Eneco’s gesloten fabrieksterrein Lage Weide in Utrecht transformeert de komende jaren naar een dynamische plek in de stad, waar bedrijven en studenten samen nieuwe toepassingen in de energietransitie ontwikkelen en testen: de Eneco Energy Campus. Aron Bogers (architect) en Rutger Büch (Circelstad) ondersteunen Eneco bij het vormgeven van deze transformatie. 

De aankomende maanden gaan Rutger en Aron met Eneco actief in gesprek met partijen die het verschil kunnen helpen maken. Samen met potentiële co-makers verkennen zij de kansen van de Energy Campus en brengen zij de potentie van deze bijzondere plek in de stad in beeld. Nu al is er veel belangstelling. Zo ontvangt Eneco op 9 september een delegatie van de Gemeente Utrecht, het Ministerie van Economische Zaken en een aantal bedrijven die zich mogelijk op de campus willen vestigen. 

De ambities zijn hoog, de doelstellingen concreet. De Eneco Energy Campus moet een omgeving worden waar 'de nieuwe wereld' zichtbaar wordt en waar de klanten kennis kunnen maken met de nieuwste producten en ontwikkelingen. De ruimte in Utrecht is groots en inspirerend. De sfeer is open: iedereen die een bijdrage wil leveren aan (het verdelen van ) de nieuwe energie voor de 60.000 Enecoklanten kan meedoen. 

Met de transformatie van Lage Weide verstevigt Eneco haar duurrzame koers die het in 2008 heeft ingezet, en neemt het afscheid van de oude wereld van kolencentrales, olieplatforms en gaswinning en zet vol in op de nieuwe wereld. De wereld van zonne-energie, windenergie, biomassa en warmte uit de grond. CEO Jeroen de Haas herkent als geen ander de sociale revolutie die hoort bij deze energietransitie. Een duurzame en gezonde leefomgeving realiseer je samen. “Mensen willen zelf aan de knoppen zitten. Energiebedrijven zouden er in de toekomst moeten zijn om bewoners en bedrijven te helpen zelf in hun energiebehoefte te voorzien.” 

Op de Eneco Energy Campus geven we samen vorm aan de nieuwe wereld. Wat wordt jouw bijdrage?

Meer informatie: Aron Bogers