Eerste lichting van NRP Academie

Renovatie- en Transformatieprofessionals

01-07-2014

Afgelopen zaterdag ontvingen 28 cursisten een certificaat van de NRP (Nationaal Renovatie Platform) Academie. Na een jaar intensieve deeltijdstudie mogen zij zich Renovatie- en Transformatieprofessional noemen. Onder hen was Inbo architect Arnold Homan: hij ging, samen met deelnemers vanuit woningcorporaties, aannemingsbedrijven, procesmanagementbureaus en bouwindustrie de uitdaging aan om zich verder te bekwamen in hergebruik en vernieuwing van bestaand vastgoed.

Inbo is partner van het NRP, een samenwerkingsverband van bedrijven uit de bouw die actief hun bijdrage leveren aan een bloeiend netwerk, waar creativiteit in het vinden van oplossingen voor bestaand vastgoed centraal staat. In co-creatie met de TUdelft, Nyenrode en de Hogeschool Utrecht is de NRP Academie opgericht. In vier modulen worden de ins en outs van de hoofdonderwerpen Veranderen, Verbinden, Verdienen en Verbouwen belicht in colleges, reflectie en praktijkcases. De partners van het NRP spelen een belangrijke rol in het onderwijs  en verzorgen een deel van de colleges. Een tweetal Challenges – het in kort bestek op locatie ontwikkelen van toekomstscenario's voor schijnbaar kansloos vastgoed – vormen peilmomenten in de studie om de kennisontwikkeling te toetsen. In september start de tweede lichting studenten aan de opleiding.

De deelname aan de NRP opleiding brengt Inbo verdergaande diepgang in de wereld van het bestaande vastgoed. Bestaand vastgoed maakt in toenemende mate deel uit van onze portfolio. Dat bestaande bouw kansen biedt voor hernieuwd gebruik onderschrijven wij met onze huisvesting, zoals onze kantoren in een oud ROC gebouw in Amsterdam en in een voormalige brandweerpost in Heerenveen.

De opleiding bracht Arnold ook persoonlijk verdere diepgang. Hij volgde de opleiding vanuit zijn grondhouding, waarin hergebruik van gebouwen en duurzaamheid een belangrijke plaats innemen. Dit blijkt onder andere uit  zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling en toepassing van onze werkmethodiek Duurzame Kans – een integrale benadering om verouderd vastgoed nieuw leven in te blazen. Arnold omschrijft de uitdaging om bestaande gebouwen en gebieden te transformeren en hernieuwde waarde te generen als fascinerend: het weten om te gaan met de (on)mogelijkheden met eerbied voor de gegevenheid vraagt om integrale samenwerking, een open houding en drive. 

Onderschrift beeld: Case van de afsluitende Challenge vormde de transformatie van een voormalig klooster in Lombok, Utrecht. Het team waar Arnold deel van uitmaakte stelde voor de herbestemming te combineren met de aanleg van een pleinruimte als brandpunt van maatschappelijke voorzieningen in de wijk.

Meer informatie: Bert van BreugelArnold Homan