Dynamiek door tijdelijk wonen

Op diverse locaties in Amsterdam

05-02-2014

Op diverse locaties in Amsterdam (Heesterveld, Bakemabuurt, Van der Pekbuurt en Acta) experimenteren corporaties met tijdelijk wonen. Een rondgang langs deze complexen en buurten en gesprekken met de corporaties en tijdelijke huurders laten zien dat tijdelijkheid een enorme dynamiek oplevert in een woningmarkt die grotendeels op slot zit. Het biedt verschillende groepen, die geen toegang hebben via reguliere kanalen, de kans om te wonen.

Namens Stad-Forum, een adviesorgaan voor de gemeente Amsterdam, is verkend hoe groot de markt voor tijdelijke verhuur van sociale woningen is, wat dit voor financieel en maatschappelijk rendement oplevert, welke kwaliteit minimaal gewenst is en of er aanleiding is voor meer pilots. De conclusies zijn helder. Tijdelijk wonen is een succes van de stad en er bestaat bij corporaties, gemeente en tijdelijke huurders grote behoefte aan nadere kennisuitwisseling en nieuwe pilots. (Fotograaf: Daniel Nicolas)

Meer informatie: Guido Wallagh