Compacte stedenbouw

Het bestaande verbeteren

21-10-2014

Woningcorporatie Pre Wonen ontwikkelt samen met Inbo op meerdere locaties transformatieplannen die passen bij de eisen van de huidige tijd: kleinschaliger, veel oog voor detail, de omgeving en een intelligente omgang met fasering. De stedenbouwkundig plannen voor het plangebied Jan Sluyterslaan in Haarlem en voor de Plantage in Beverwijk zijn illustratief voor wat wij compacte stedenbouw noemen.

Strikte uitgangspunten haalbaarheid en fasering
Vanuit strikte uitgangspunten over de haalbaarheid en fasering is in de omgeving van de Jan Sluyterslaan een grote kwaliteitssprong gerealiseerd. Samen met Pre Wonen en de gemeente Haarlem hebben we gezocht naar een nieuwe frisse uitstraling, die recht doet aan de cultuurhistorie van deze wederopbouwwijk. De structuur van de wijk is veranderd van onoverzichtelijke hofjes naar heldere bouwblokken. Door slim om te gaan met de positionering van de bouwblokken kan gebruik gemaakt worden van de bestaande ondergrondse infrastructuur. Ook is een goede aansluiting op de bestaande openbare ruimte gerealiseerd. De eerste fase is momenteel in uitvoering.

Het bestaande verbeteren
In Beverwijk werken we aan een stedenbouwkundig plan voor de Plantage. Hier maken portiekflats plaats voor grondgebonden woningen in een ruime, groene setting. We zoeken samen met Pre Wonen en de gemeente Beverwijk naar een optimale invulling binnen de bestaande infrastructuur. Door slim gebruik te maken van wat er al is, beginnen we met een voorsprong.

Meer informatie: Rik BakkerMenno Moerman