Bewoner aan zet in open planproces

Breed draagvlak voor centrum Emmeloord

29-04-2016

Na jaren van onduidelijkheid en onenigheid over de toekomst van het centrum van Emmeloord, gaf de gemeenteraad in de zomer van 2015 opdracht voor een open planproces. Kenmerk hiervan was dat niet de gemeente, maar bewoners, ondernemers en partijen met belang en belangstelling drie scenario’s voor het centrum zelf konden ontwikkelen. In een peiling onder de samenleving bleek een duidelijke voorkeur. Van de ruim 1.900 stemmen koos 60% voor een compacter centrum. 

Deze voorkeur is op 18 april 2016 door een ruime meerderheid van de gemeenteraad overgenomen. Met dit maatschappelijk en politiek draagvlak is de weg vrij voor overleg met investerende partijen, projecten en korte termijn verbeteringen, nadrukkelijk in de geest van het succesvol doorlopen open planproces. Guido Wallagh en Jeroen Oomens begeleidden het open planproces. De manier waarop weer enthousiasme en vertrouwen opgebouwd is en, aan de hand van een interactief participatieproces en een bijzondere organisatie, een duidelijke richting voor het centrum gekozen is, is uitgebreid verslagen in de eindrapportage van de externe procesbegeleider. 

- Website 'Hart voor Emmeloord'
- Eindrapportage 'Hart voor Emmeloord

Meer informatie: Guido Wallagh, Jeroen Oomens