Beladen voetstappen

Uitbreiding Nationaal Monument Kamp Amersfoort

26-03-2019

Veel aandacht voor start grootschalige uitbreiding Nationaal Monument Kamp Amersfoort met een bijzondere educatieve route.

Oud-gevangene Wim de Ridder en de burgemeesters van Amersfoort en Leusden hebben vrijdag 15 februari het officiële startsein gegeven voor de uitbreiding van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Gezamenlijk onthulden zij onder grote belangstelling het bouwbord en hieven het glas op een succesvolle verbouwing.

Veel aandacht ging uit naar de maquette die precies laat zien hoe subtiel de architectuur van de uitbreiding is. Architect en Inbo-partner, Jacques Prins: ‘Vooral het “weglaten”, niet te veel willen doen, de omgeving laten spreken, was leidend in het ontwerpproces. “Verbeelden” is zichtbaar maken wat we niet meer kunnen zien. Dit heeft geleid tot een ondergronds gebouw met een terughoudende architectuur, waarvan we denken dat die net zolang actueel blijft als het bestaande gebouw dat we 15 jaar geleden op deze plek ontworpen hebben.’ Op de binnenplaats wordt de ondergrondse ruimte zichtbaar door glazen voetstappen, op de plaats waar vroeger de gevangenen op appel stonden. 

In Kamp Amersfoort zaten tijdens de oorlog meer dan 35.000 Nederlanders gevangen, in erbarmelijke omstandigheden. Honderden van hen stierven door ontbering of voor een vuurpeloton. Directeur Willemien Meershoek benadrukte in haar toespraak de noodzaak van een omgeving waarin ‘de beleving van’ en ‘het begrip voor’ wat zich hier heeft afgespeeld goed tot zijn recht komt. “Binnenkort zijn er geen overlevenden meer die over de verschrikkingen kunnen vertellen, dus het herinneringscentrum moet nu zelf het verhaal overdragen. Het is voor ons van groot belang dat we bezoekers binnenkort die beladen plek van het kamp kunnen laten zien en meer ruimte krijgen voor het vertellen van de verhalen gerelateerd aan het heden. Dat gebeurt via tentoonstellingen, educatie en bezinning.'' 

Initiatiefnemers, bestuursleden, ontwerpers, procesbegeleiders, personeelsleden, sponsors en vrijwilligers kwamen in grote getalen bijeen. Veel van hen zijn nauw betrokken geweest bij het uiteindelijke ontwerp van Inbo, landschapsarchitect Cor Geluk van van Juurlink [+] Geluk en Tinker Imagineers  voor het interieurconcept.

De uitbreiding moet klaar zijn in het voorjaar van 2020, exact 75 jaar na de overdracht van het gevangenenkamp aan het Rode Kruis.

- Een plaats van onrecht
- Project Kamp Amersfoort, Leusden

Meer informatie: Jacques Prins