Artikel Trudo Toren in Bouwwereld

Over efficiënte bouwmethode

02-03-2022

In een uitgebreid artikel van Jacqueline Knudsen in Bouwwereld vertelt Inbo engineer Bart van Berlo over de efficiënte bouwmethode die het mogelijk maakte om de groene Trudo Toren in Eindhoven te realiseren voor de sociale huursector. Lees hier het hele artikel. 

- Voor een preview van de uitgave zie https://www.bouwwereld.nl/eisbook/bouwwereld-01-2022/
- Project Trudo Toren in Eindhoven

Meer informatie: Bart van Berlo