Akkoord plan Buytewech, Nieuwkoop

Uiteenlopende woonvormen in groene omgeving

07-02-2020

De gemeenteraad van Nieuwkoop stemt in met het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord. Het plan voor 290 woningen in een groene omgeving kwam in een intensief participatie- en ontwerpproces tot stand. Inbo begeleidde de participatie- en ontwerpbijeenkomsten, waarin bewoners, omwonenden en andere belangstellenden mee konden ontwerpen aan hun (aangrenzende) wijk. Tegelijkertijd konden de belanghebbenden hun enthousiasme en zorgen uiten.

Het proces heeft geleid tot een eigentijds stedenbouwkundig plan waar de landschappelijke kwaliteiten van de polder tot zijn recht gekomen, er veel aandacht is voor natuurinclusiviteit en ruimte voor uiteenlopende woonvormen. Het plan bestaat uit een aantal kleine buurten. Passend bij het omringende polderlandschap zijn de buurtjes omgeven door watergangen. Op die manier heeft bijna elke woning een tuin aan het water aan een eigen erf waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De betrokkenheid bij de planvorming was groot:  de inspiratieavonden trokken ruim 200 bezoekers per avond. Tijdens deze sessies gaven bedenkers, ontwikkelaars en initiatiefnemers pitches over bijzondere woonvormen  voor starters, jonge gezinnen, ouderen en bijzondere doelgroepen. Aanwezigen konden via een app direct vragen stellen of reageren op de voorgestelde ideeën.

Het participatieproces zorgde voor waardevolle input voor het stedenbouwkundig plan  en voor draagvlak bij de betrokken partijen. De volgende stap in het traject is de voorbereiding van het bestemmingsplan.

Meer informatie: Guido WallaghRemmelt Oosterhuis en Coen Hermans