Urban Strategy

Strategische belangen verbinden

Urban Strategy is een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, planologen, architecten, een landschapsontwerper en een socioloog. Wij combineren ontwerpkracht met een sterk analytisch en oplossend vermogen. Wij zijn goed op elkaar ingespeeld, werken graag met anderen samen en beschikken dankzij onze uiteenlopende opdrachten over veel ervaring en een breed netwerk.  

Wij werken aan de grote opgaven van dit moment: (versnelde) woningbouw, stedelijke vernieuwing, openbare ruimte, verduurzaming en circulariteit.

Wij agenderen onderwerpen die meer aandacht verdienen: flexibele huisvestingsconcepten voor woningzoekenden, een andere kijk op wonen en zorg in bestaande wijken en nieuwe perspectieven voor het platteland. 

Wij organiseren de condities waarmee anderen concreet verder kunnen: nota’s van uitgangspunten, ontwerpen met een uitvoeringsparagraaf, afsprakenkaders en samenwerkingsverbanden. Participatie en communicatie, het creëren van draagvlak en dit per situatie vertalen naar een bestendige organisatie zijn bij ons een tweede natuur.

- Urban Strategy projecten
Jaaroverzicht 2020

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Guido Wallagh.