Participatie

In gesprek met de buurt

Participatie is een belangrijk onderdeel van de manier waarop wij in Nederland plannen maken, ontwerpen en besluiten voorbereiden. Uiteindelijk kennen de bewoners, ondernemers en gebruikers hun eigen omgeving het best. Het zorgvuldig betrekken van de eindgebruiker leidt vaak tot betere plannen. Het creëren van draagvlak, mensen activeren én verbinden aan onze samenleving is onze tweede natuur. Participeren doen we samen met bewoners, ondernemers en (semi)publieke organisaties zoals gemeenten en woningcorporaties. Onze rol in deze processen is om uiteenlopende ervaringen, inzichten, belangen, ideeën, zorgen en verwachtingen te inventariseren en met elkaar in samenhang te brengen.

Participatiepraktijk
Wij geloven in de kracht van mensen. Zij weten namelijk wat er speelt. Voor het ontwerp van de nieuwe wijk Buytenwech-Noord in Nieuwkoop maakten wij hier dan ook gretig gebruik van bij het tot stand brengen van een gedragen plan. Dat deden we in gesprekken met omwonenden en toekomstige bewoners: van ontwerptafels tot het bezoeken van voorbeeldprojecten. Naast de organisatie van fysieke bijeenkomsten en het faciliteren van een goed gesprek, maken we ook gebruik van digitale middelen. De ervaring leert ons namelijk dat de combinatie van verschillende tools helpt de juiste doelgroepen te bereiken en betrekken. Dit doen wij bijvoorbeeld door het inzetten van social-mediacampagnes, het opzetten van online platforms en het uitvoeren van online enquêtes, zoals bij het Marineterrein.

Onze ervaring is: een brede inbreng en scherpe gesprekken over de omgeving verbetert de kwaliteit. Soms blijken de uitkomsten helaas niet met elkaar verenigbaar te zijn. Dan is escalatie nodig. Maar ook dan blijkt het systematisch, creatief en voor iedereen een navolgbaar proces van inventariseren en concluderen zo belangrijk te zijn. 

Kijk hier voor meer Urban Strategy projecten.