Circulaire economie

Een nieuwe invulling van de materiële wereld

Wij leven in een materiële wereld, waar vernieuwing van materiaal en product symbool staan voor vooruitgang. Wij zetten grondstoffen om in materialen en producten waarmee wij deze wereld vorm geven. Wij voeden onze gebouwen met fossiele brandstoffen. 

Vooruitgang brengt dat ons niet meer. De aarde warmt op, de poolkap smelt, ons klimaat wordt steeds extremer en grondstoffen raken uitgeput. Dat moet anders, en dat kan anders. Door de energie te gebruiken die overal om ons heen aanwezig is in zon, wind en water. Door kringlopen te sluiten en materialen op slimme en duurzame manieren her te gebruiken. 

Wij tillen circulair ontwerpen en bouwen naar een hoger plan. Wij gaan verder dan het letterlijk hergebruiken van gebouwonderdelen of meubels. Wij kijken naar het totale productieproces en zoeken samen met anderen naar een vanzelfsprekende nieuwe realiteit, waarin slimme duurzame oplossingen en esthetiek hand in hand gaan. 

De energietransitie realiseren wij samen

Onze auto’s staan 90% van de tijd stil. Toch willen wij ze niet kwijt. Omdat wij het comfort willen van op ieder moment kunnen gaan en staan waar wij willen. Hetzelfde geldt voor ons energieverbruik. Wij delen hetzelfde dag/nacht ritme. Wij zetten tegelijk koffie en vragen tegelijk warm water. Wij willen het comfort van energie gebruiken waar en wanneer wij maar willen. 

De grote uitdaging van de energietransitie is het opheffen van de onbalans in vraag en aanbod tussen dag en nacht en tussen zomer en winter. Als wij de pieken in energieverbruik kunnen uitvlakken, kan de helft van onze kolencentrales dicht. Als wij energie kunnen opslaan, kunnen wij meer decentraal organiseren en hebben wij minder zware netwerken nodig. 

Nul-op-de-meter is een mooi begin, maar lost de onbalans niet op. Waarom BIJNA energie neutrale gebouwen maken, als het ook geheel hernieuwbaar en fossielvrij kan? Wij zoeken met partners uit de hele keten naar nieuwe, betere oplossingen. Oplossingen die gebruikers het comfort bieden dat ze gewend zijn, en meer.

- Projecten circulaire economie