Buurten maken

Sociale cohesie en eigenaarschap

De waarde van een fijne woonomgeving zit niet in stenen, maar in mensen die prettig met elkaar samen leven. Woningbouw gaat volgens ons daarom over sociale cohesie en eigenaarschap, over het maken van buurten, betekenisvolle plekken die meer zijn dan wonen. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar zij zich mee identificeren, waar mensen met plezier en trots wonen en waar zij collectieve ervaringen opdoen.

Buurten verschillen. In de voorzieningen, in het soort woningen, in de sfeer die er is en de mensen die er wonen. Buurten hoeven niet gelijk te zijn, iedere buurt heeft een betekenis voor de stad en deze diversiteit maakt dat er iets te kiezen valt. Waar de een graag wilt wonen is het juist voor de ander een plek om weg te gaan op zoek naar een buurt die beter aansluit bij zijn behoefte en wensen.

Om zulke plekken te maken, werken wij samen met ontwerpers, bouwers, financiers, overheden en bovenal bewoners. We werken met elkaar aan nieuwe woonvormen, andere ontwikkelmethoden, nieuwe financieringsmodellen, andere vormen van eigenaarschap en nieuwe bouwmethoden. Met een brede kijk op samenleven vinden we nieuwe antwoorden op de vastlopende woningmarkt.

We zien bewoners zelf het initiatief nemen, zoals in Geworteld Wonen. We werken met maatschappelijke ontwikkelaars die andere rendementen hanteren, zoals voor het Knarrenhof. We ontmoeten bewoners die conventies overboord durven gooien om fijn, maar ook verantwoord en betaalbaar te wonen, zoals bij Glaskring / Reconsider. We werken samen met zorginstellingen, die een omgeving en ambiance willen bieden waar zelfredzaamheid voorop staat, zoals in het Hof van Nassau.

We zien dat overheden zich steeds meer bewust worden van belangrijke thema’s als verduurzaming, klimaatbestendigheid en circulariteit. We mogen werken voor corporaties die de grenzen van de Woningwet opzoeken en oprekken, zoals bij Space-S. We komen bouwers en aannemers tegen die hun vakmanschap combineren met de allernieuwste technieken en zo sneller, slimmer en goedkoper werken.

We verbinden onze eigen creatieve visie aan concrete woonwensen. Samen maken we buurten waar waarde naast een economische ook een sociale en ecologische component heeft. Het woonplezier van de bewoners in onze gerealiseerde projecten laat zien wat het oplevert om het anders te doen.

Voor meer informatie: Aron BogersBert van BreugelGuido Wallagh en Angelique Bellemakers