Bouwkosten

Rekenen en tekenen

In de bouw gaat het altijd over geld. Kosten zijn vaak een bepalende factor. Daarom is het van belang in een vroeg stadium ambities te koppelen aan budgetten. Dan kunnen wij echt kostenbewust ontwerpen: de budgettaire ruimte bewust inzetten. Wij zien dat als een belangrijk onderdeel van ons werk.

Onze onafhankelijke kostendeskundigen spelen daarom altijd een rol in onze projecten. Zij ramen en monitoren de kosten tijdens het proces. Zij houden onze ontwerpers en bouwkundigen scherp en up-to-date. Deze klassieke methode van rekenen en tekenen blijkt in de praktijk nog steeds zeer effectief.

Dat doen zij niet alleen voor onze eigen plannen. Ook externe partijen herkennen de waarde van onafhankelijk advies. De waarde van een adviseur die begrijpt hoe ontwerpers denken, en al op basis van een schets een betrouwbare raming kan afgeven.

- Bouwkosten projecten
Kostenmanagement brochure