BIM

BIM in alle levensfasen van gebouwen

De BIM modellen die architect, adviseurs en uitvoerende partijen maken, bevatten een schat aan informatie. Informatie over toegepaste materialen en producten, over verloop van kanalen en leidingen, over aansluitdetails. Informatie die van grote waarde is voor het beheer en onderhoud. 

Wij willen deze informatie toegankelijk maken voor gebouwgebruikers, -beheerders en -eigenaren. Onze ‘as maintained’ BIM modellen fungeren als visuele drager van alle gebouwinformatie. Van garantieverklaring tot schoonmaakvoorschrift, van type lichtbron tot video met onderhoudsinstructie. 

Voor meer grip en sturing op technisch gebouwbeheer: correctief en preventief onderhoud. Op vastgoedbeheer: strategische inzet van de beschikbare ruimte. En op facilitair beheer: gebruik, schoonmaak, catering. En voor de voorspellende waarde die besloten zit in de data die deze BIM modellen produceren.

Bestel hier onze brochure ‘slimmer gebouwbeheer’.

Circulair BIM

Er bestaan vele definities van BIM. Wij voegen er een aan toe: BIM als Bouw Innovatie Motor. Wij geloven dat BIM de bouwwereld echt gaat veranderen. De manier waarop we ontwerpen en engineeren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we beheren. BIM wordt circulair, van belang in alle levensfasen van gebouwen. 

Samen met andere ontwerpende partijen werken wij integraal samen in steeds slimmere BIM modellen. Met en voor aannemers doen wij de werkvoorbereiding in BIM. Voor eigenaren, beheerders en gebruikers maken onze BIM modellen het gebouwbeheer makkelijker en goedkoper. 

BIM vraagt vertrouwen tussen partijen en stimuleert daarmee samenwerking en kennisuitwisseling. Daarmee maakt BIM ons werk beter en slimmer. Minder faalkosten. Meer controle. Meer inzicht. En vooral: meer lol door het samen te doen.

Bestel hier onze BIM brochure.