Beheer en transformatie

Behoud van dierbare plekken

Transformatie

Er staan in Nederland miljoenen vierkante meters leeg. Omdat het goedkoper is om nieuw te bouwen. Omdat het gebruik waarvoor het gebouw ooit gemaakt is, is ingehaald door de tijd. Omdat de kansen voor nieuw gebruik niet gezien worden. 

Meer nog dan een gebouwvraag is transformatie een gebiedsvraag. Wat is de nieuwe doelgroep en is de locatie daar geschikt voor? Is er openbaar vervoer? En parkeergelegenheid? Zijn er voorzieningen in de buurt? Is het een veilige buurt om te wonen, werken, leven? En wat gebeurt er met leegstaande panden in de omgeving? 

Als alle seinen op groen staan biedt transformatie heel veel kansen. Wij hebben zo verschillende panden van de sloophamer gered. Door de mogelijkheden te laten zien. De nieuwe sfeer die gecreëerd kan worden. De enorme ruimtelijkheid door de overmaat in de constructie. De prachtige materialen die je cadeau krijgt.

Wilt u meer informatie over Transformatie, neem dan contact op met Trude de Vroomen, of bekijk de leporello Transformatiescan . Wilt u meer weten over Duurzame Kans, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Simons of bekijk de brochure Duurzame Kans

Onderhoud als ontwerpdiscipline

Te vaak worden gebouwen ontworpen voor het moment van oplevering. Voor die ene mooie foto net voor de ingebruikname. Wij doen dat anders. Wij snappen dat het leven van gebouwen dan pas begint. 

Wij maken gebouwen waarin mensen prettig kunnen wonen, werken, verblijven. Wij maken gebouwen waar wij ook na 10 jaar nog een mooie foto van kunnen maken. Wij denken na over de totale levenscyclus. 

Onze keuzes als architect bepalen in belangrijke mate hoe gebouwen gebruikt, beheerd en onderhouden kunnen worden. In de indelingen die wij ontwerpen, de materialen die wij voorstellen en de details die wij tekenen is beheer en onderhoud een vanzelfsprekend ontwerpaspect.  

BIM ‘as maintained’

De BIM modellen die architect, adviseurs en uitvoerende partijen maken, bevatten een schat aan informatie. Informatie over toegepaste materialen en producten, over verloop van kanalen en leidingen, over aansluitdetails. Informatie die van grote waarde is voor het beheer en onderhoud. 

Wij willen deze informatie toegankelijk maken voor gebouwgebruikers, -beheerders en -eigenaren. Onze ‘as maintained’ BIM modellen fungeren als visuele drager van alle gebouwinformatie. Van garantieverklaring tot schoonmaakvoorschrift, van type lichtbron tot video met onderhoudsinstructie. 

Voor meer grip en sturing op technisch gebouwbeheer: correctief en preventief onderhoud. Op vastgoedbeheer: strategische inzet van de beschikbare ruimte. En op facilitair beheer: gebruik, schoonmaak, catering. En voor de voorspellende waarde die besloten zit in de data die deze BIM modellen produceren. 

- Beheer en transformatie projecten
- Brochure slimmer gebouwbeheer