Social Impact

Voor wie maak jij ruimte?

In september 2015 spraken de Verenigde Naties met elkaar een aantal ‘sustainable development goals’ af, concrete doelstellingen gericht op het beëindigen van armoede, op het beschermen van de aarde en op welvaart voor iedereen. Wij voelen ons direct aangesproken door de elfde VN doelstelling: ‘make cities inclusive, safe, resilient and sustainable’. Dit raakt immers direct aan ons dagelijks werk: het maken van plekken waar mensen op een prettige en gezonde manier met elkaar samenleven, waarbij wij bij iedere keuze nadenken over de ‘social impact ’ ervan.

Voor wie maak jij ruimte?
De opgaven waar wij voor staan worden sterk gekleurd door de actualiteit. Jongeren hebben moeite een betaalbare woning in de stad te vinden. Ouderen moeten in toenemende mate zelfredzaam zijn en blijven. Luchtkwaliteit in steden wordt sterk bedreigd door fijnstof en stikstofdioxide en biodiversiteit neemt hard af. Meer en meer zijn we op zoek naar inspirerende ruimte om naast digitale contacten andere mensen te ontmoeten, kennis te delen en samen te ondernemen. 

De ontwikkeling van een stad is een gemeenschappelijk proces dat erg afhankelijk is van individuele investeringen. Het publieke debat daarover levert veel op: meer begrip voor elkaar, gedragen oplossingen en hechtere gemeenschappen. Betrokkenheid van gebruikers en omgeving in het proces maakt het gebouw en de omgeving dierbaarder en daarmee toekomstbestendiger. 

Wat voeg je toe en wat laat je achter?
Vernieuwing staat nog steeds vaak symbool voor vooruitgang. Grondstoffen worden omgezet in materialen en producten om die wereld vorm te geven. Gebouwen worden nog veel gevoed met fossiele grondstoffen. Vooruitgang brengt dat ons niet meer. De aarde warmt op, ons klimaat wordt steeds extremer en grondstoffen raken uitgeput.

Nieuwe verdienmodellen maken het mogelijk te bewegen van een economie gebaseerd op lineaire materiaalstromen – van grondstof tot afval – naar een nieuw en veerkrachtig systeem met een oneindige materialencyclus. Als wij materialen en producten telkens opnieuw kunnen gebruiken, worden andere financieringsvormen mogelijk. Gebouwen krijgen een andere restwaarde, leveranciers en producenten willen hun producten terug om ze opnieuw te kunnen verkopen – of leasen.

Welke rol speel jij?
Als ontwerper, bouwer, opdrachtgever en adviseur leg jij de lat. Jouw gebouwen bepalen de kwaliteit van straten en pleinen waar dagelijks mensen passeren en verblijven. Jouw keuzes bepalen hoe gezond gebouwen zijn, hoe ze de tand des tijds doorstaan, hoe flexibel ze naar de toekomst zijn. Maar vooral bepalen ze de kwaliteit van leven voor de gebruikers van die gebouwen.

- Social Impact projecten
- Brochure Social Impact